In deze podcast nemen Kees van Dijk en Chris Tijman, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, door wat u kunt doen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen en bespreken zij waar u zoal tegenaan kunt lopen. De advocaten krijgen de laatste tijd veel vragen over bestuurdersaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis en daarom komt dit ook aan de orde.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geeft extra mogelijkheden aan ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, terwijl hun onderneming levensvatbaar is. Aart Jan Stokkers spreekt met Chris Tijman over dit wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt.

Cloudsourcing is het gebruiken van complete IT-oplossingen vanuit de cloudDeze podcast met Reny Stark (namens de sectie IT- en privacyrecht) en Maarten Blok (namens de sectie insolventierecht) zet zowel aanbieders als afnemers van deze diensten aan het denken over belangrijke vragen rondom continuïteit.

De data van een failliete onderneming staat steeds vaker in de cloud. De curator moet hier toegang toe kunnen krijgen bij een faillissement en dit is soms moeilijk. De curator heeft namelijk te maken met derden, bijvoorbeeld IT-leveranciers. Maarten Blok (namens de sectie insolventierecht) en Reny Stark (namens de sectie IT- en privacyrecht) bespreken dit onderwerp en geven tips vanuit verschillende invalshoeken.

Tjeerd van Veen interviewt Kees van Dijk over het intellectueel eigendomsrecht. Hoe bescherm je scheppingen van de geest? Waar kan je een octrooi voor aanvragen? Wat als iemand plagiaat pleegt? En wat te doen als ik een brief ontvang waarin staat dat ik inbreuk maak op auteursrecht?

Octavia Siertsema en Tjeerd Grünbauer, bespreken het stellen van vragen en de beoordeling van een inschrijving op een aanbesteding. Let op: dit is deel twee van de podcasts over "inschrijven op aanbestedingen". De afleveringen zijn los van elkaar te beluisteren. Wil je jezelf optimaal voorbereiden op een inschrijving? Beluister dan ook het eerste deel.

 In deze VVA Podcast is aanbestedingsspecialist, Octavia Siertsema, te gast. Zij bespreekt samen met advocaat, Tjeerd Grünbauer, het onderwerp: "Inschrijven op aanbestedingen". Aan welke eisen en criteria moet een inschrijving voldoen en hoe belangrijk is het stellen van vragen?

IT-projecten mislukken vaak. Het klinkt negatief, maar het is wel de realiteit. Aart Jan Stokkers spreekt in deze podcast over IT-geschillen met IT en privacy advocaat, Reny Stark. Zij geeft aan hoe afnemers en leveranciers van IT-projecten vervelende conflicten kunnen voorkomen. Het tot een goed einde brengen van een IT-project is haalbaar met een pragmatische aanpak.

Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet een concurrentiebeding afsluiten? Wat kun je doen in geval van overtreding van het beding en op welke gronden beslist de rechter dat een werknemer zich niet (meer) aan het beding hoeft te houden? Tjeerd van Veen wordt in deze podcast geïnterviewd door zijn compagnon en collega uit de sectie arbeidsrecht, Aart Jan Stokkers.

Je bent eigenaar van een pand, bijvoorbeeld een winkelpand. De huurder gaat failliet. Wat nu? Tjeerd van Veen zit tijdens deze podcast aan tafel met Maarten Blok om het te hebben over huur en faillissement.

Load more

Play this podcast on Podbean App